advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

ROZWIJANIE ROZNEGO TYPU INTELIGENCJI PDF Drukuj Email
Poradnik młodego rodzica

Człowiek, dążąc do wyznaczonych sobie celów wykorzystuje wiele różnych sposobów myślenia. Według współczesnej psychologii istnieje przynajmniej dziewięć rodzajów inteligencji umożliwiających pracę umysłu. Są to:

INTELIGENCJA JĘZYKOWA

INTELIGENCJA MATEMATYCZNA

INTELIGENCJA NAUKOWA

INTELIGENCJA WZROKOWA I PRZESTRZENNA

INTELIGENCJA MUZYCZNA

INTELIGENCJA MOTORYCZNA

INTELIGENCJA OSOBISTA

INTELIGENCJA SPOŁECZNA

INTELIGENCJA FILOZOFICZNA

 

ZASADY KSZTAŁCENIA POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW INTELIGENCJI

Każdy Rodzic może wspierać swoje dziecko w rozwijaniu poszczególnych rodzajów inteligencji i to nie poprzez zapisywanie je na zajęcia prowadzone raz w tygodniu przez obce dziecku osoby- specjalistów. Mama i Tata może korzystnie wpływać na tenże rozwój poprzez codzienny kontakt: rozmowy, zabawy, gry wspólne działania i własny przykład. Każdy rodzic może stymulować i wspierać swoje dziecko wykorzystując po temu codzienne sytuacje życiowe.

Według współczesnej psychologii nie jest prawdą, że człowiek rodzi się albo bystry i inteligentny albo nie i, że jest to określone raz na całe życie (co brzmi jak wyrok). Dziś uważa się, że człowiek, a zwłaszcza dziecko ma ogromny potencjał w każdej z dziedzin, choć w niektórych od razu widać większe predyspozycje, a nad innymi trzeba dłużej popracować.

To od Rodzica w największym stopniu zależy rozwijanie wszystkich możliwości dziecka aby było przygotowane do samodzielnego satysfakcjonującego życia w przyszłości. Przyszłości, której nikt nie potrafi przewidzieć.

 

INTELIGENCJA JĘZYKOWA

 1. Zachęcaj dziecko do zastanawiania się i przemyśleń.

 2. Pomagaj dziecku uważnie słuchać, więcej mówić.

 3. Uzasadniaj to co mówisz do dziecka, proś o uzasadnienie dziecięcych wypowiedzi i sądów.

 4. Graj z dzieckiem w gry słowne, wprowadzaj nowe słowa, wyrażenia, zwroty frazeologiczne.

 5. Czytaj dziecku, zachęcaj do lektury książek, czasopism, komiksów.

 6. Rozmawiaj z dzieckiem na temat czytanych utworów.

 7. podsuwaj dziecku powody i tematy do twórczości słownej: układania rymowanek, opowiadań, pisania listów...

 

INTELIGENCJA MATEMATYCZNA

 1. Jak najczęściej graj z dzieckiem w gry matematyczne: planszowe.

 2. Przekazuj dziecku wiadomości o liczbach, regułach ich dotyczących, ćwicz z dzieckiem liczenie w pamięci.

 3. rozmawiaj z dzieckiem o różnych sposobach uzyskiwania odpowiedzi na pytania matematyczne (obliczania).

 4. Zachęcaj dziecko do szacowania mierzenia różnych rzeczy.

 5. Zadawaj matematyczne pytania i rozmawiaj o matematyce.

 6. Zwracaj dziecięcą uwagę na figury geometryczne, wzory, desenie.

 7. Używaj słownictwa matematycznego, ale sprawdzaj czy dziecko je rozumie, jeśli nie - wyjaśniaj.

 

INTELIGENCJA NAUKOWA

 1. Zachęcaj dziecko do uważnego przyglądania się przedmiotom.

 2. Pytaj dziecko o to co widzi, słyszy, czuje dotykiem, smakuje, wącha.

 3. Zachęcaj i pomagaj dziecku w sprawdzaniu trafności jego poglądów i sądów, pomagaj prowadzić doświadczenia aby mogło przekonać się co się stanie gdy...

 4. Zachęcaj i pomagaj w wyjaśnianiu przyczyn i skutków różnych sytuacji i doświadczeń.

 5. Pomagaj dziecku właściwie identyfikować i opisywać przedmioty, zjawiska sytuacje...

 6. Zachęcaj dziecko do przewidywania skutków doświadczeń, zjawisk, sytuacji i uzasadniania swych hipotez.

 7. Naucz dziecko TROSZCZYĆ SIĘ O WŁASNE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO.

 

INTELIGENCJA WZROKOWA I PRZESTRZENNA

 1. Ucz dziecko przyglądania się, wzbogacaj i urozmaicaj jego otoczenie wizualne.

 2. zachęcaj dziecko do rysowania z uwagą i troską i linię, kształty, kolory, szczegóły.

 3. Pozwól dziecku malować i tworzyć świadomość i własną paletę kolorów i ich walorów.

 4. wspólnie z dzieckiem projektuj i wykonuj modele, umożliwiaj i uczestnicz w zabawach zabawkami wspomagającymi pomysłowość: konstrukcyjne, rękodzieło...

 5. Odwiedzaj z dzieckiem galerie i wystawy sztuki przyglądajcie się szczegółowo obrazom, rzeźbom i rozmawiajcie o swoich spostrzeżeniach.

 6. Twórzcie obrazy oglądane „oczyma umysłu”, by rozwijać pamięć wzrokową i wyobraźnię.

 7. Zapoznaj dziecko z tworzeniem mapy umysłu, by uczyć je wizualizacji swego myślenia.

 

INTELIGENCJA MUZYCZNA

 1. Ucz dziecko uważnego przysłuchiwania się różnym dźwiękom z otocznia.

 2. Umożliwiaj dziecku słuchanie różnego rodzaju muzyki, pozwól na jej samodzielny wybór.

 3. Zapraszaj dziecko do tańca i swobodnego ruchu przy muzyce.

 4. Śpiewaj z dzieckiem i dla dziecka, ucz je waszych ulubionych piosenek.

 5. Pokaż dziecku jak można zapisać muzykę (nuty, ale i zapis literowy, kod cyfrowy kolorowy).

 6. Daj dziecku szansę gry, bądź nauki gry na samodzielnie wybranym instrumencie.

 7. Rozmawiaj z dzieckiem o różnych rodzajach muzyki, także koncertów w których uczestniczycie.

 

INTELIGENCJA MOTORYCZNA

Wspólnie z dzieckiem uprawiaj ćwiczenia fizyczne, ZWRACAJ PRZY TYM UWAGĘ BY BYŁY TO MIEJSCA PRZEZNACZONE DO TYCH CELÓW.

 1. Stwarzaj okazje do twórczych, skomplikowanych i wymagających zabaw ruchowych.

 2. Pozwól dziecku majsterkować i uczestniczyć w pracach domowych, pozwalaj na samodzielność w czynnościach, które są bezpieczne, a dziecko jest w stanie je wykonać.

 3. Ucz dziecko pływania i aktywności w wodzie.

 4. Zachęcaj dziecko do udziału w grach i zajęciach o charakterze sportowym.

 5. Wspieraj dziecko w systematycznym rozwijaniu umiejętności fizycznych.

 6. Pomagaj dziecku planować i kontrolować postępy w ćwiczeniach i umiejętnościach fizycznych.

 

INTELIGENCJA OSOBISTA

 1. Rozmawiaj z dzieckiem o tym co czuje i myśli na temat różnych spraw.

 2. Zachęcaj do realizowania różnych przedsięwzięć.

 3. Rozmawiaj o tym co dziecko chce robić i dlaczego: formułowanie zamierzeń, wyznaczanie celów.

 4. Opowiadaj o własnych planach i zaprezentuj dziecku sposób tworzenia własnego planu.

 5. Zachęcaj do kontrolowania jak sobie radzi i modyfikowania planów w razie potrzeby.

 6. Omawiaj z dzieckiem zaistniałe sytuacje i przyzwyczajaj j do krytycznej samooceny własnych zachowań i postępowania, a także formułowania wniosków na przyszłość.

 7. Zachęcaj dziecko do samooceny własnych postępów i znajdowania efektywniejszych sposobów działania.

 

INTELIGENCJA SPOŁECZNA

 1. Zachęcaj dziecko do rozmów z różnymi osobami pojawiającymi się w ich życiu.

 2. odnoś się do dziecka z takim szacunkiem i tak uprzejmie , jak chciałbyś aby ono traktowało ciebie i innych.

 3. Naucz rozpoznawać, nazywać i radzić sobie z własnymi uczuciami i emocjami oraz empatii w stosunku do innych.

 4. Stwarzaj dziecku możliwość uczestniczenia w zabawach, grach, przedsięwzięciach wymagających współpracy z innymi.

 5. Zachęcaj dziecko do porozumiewania się z innymi poprzez pisanie listów, kartek okolicznościowych, e-maili, a także telefonowanie.

 6. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem, tak o jego czy własnych problemach, sukcesach przeżyciach, jak i sprawach dotyczących innych ludzi, społecznych, politycznych pojawiających się w wiadomościach (na miarę percepcji dziecka).

 7. Ucz (własnym przykładem) rozwijać własne wartości i ideały, ale też szacunku i tolerancji dla różnych wartości.

 

INTELIGENCJA FILOZOFICZNA

 1. Zadawaj pytania nurtujące Ciebie lub dziecko, rozmawiaj o nich.

 2. Zachęcaj dziecko do precyzowania znaczenia słów przez nie używanych.

 3. Zachęcaj do refleksji na temat prawdy i fikcji (w utworach literackich, filmach, stereotypach).

 4. Upewniaj się, że dziecięce sądy mają jakieś uzasadnienie, są poparte dowodami.

 5. Proś dziecko o wyjaśnianie, co ma na myśli, o dzielenie się swoimi poglądami.

 6. Pomagaj dziecku brać pod uwagę opinie formułowane z różnych perspektyw.

 7. Mądrość myślenia polega na tym, że jesteśmy w stanie zakwestionować, zweryfikować lub zmienić nasze poglądy.