advert 1
advert 2
advert 3

Menu witryny

Adaptacja dzieci w przedszkolu PDF Drukuj Email
Poradnik m?odego rodzica

Serdecznie zapraszam, do co prawda do?? d?ugiej, ale my?l? ?e interesuj?cej lektury mojego programu generalnie dotycz?cego adaptacji, ale te? informuj?cego o wielu innych wa?nych dla rozwoju dziecka sprawach.

Anna ?aszkiewicz

pobierz